Last Mile Delivery

Vi hälper dig, hälpa dina kunder!

Liveposition

Mottagaren kan se leveransfordonets GPS-koordinater på kartan i telefonen när den närmar sig. För att följa gällande lagstiftning enligt GDPR visas den exakta positionen av leveransfordonet först när tidigare leveranser är utförda.

Precision

Den estimerade leveranstiden beräknas av vår algorithm, denna baseras på insamlad data för att ge mottagaren en så exakt tid som möjligt. Tiden uppdateras om det uppstår trafikförseningar eller andra oförutsägbara händelser.

Planera rutten

Rutt-koordinatorn får en optimerad rutt presenterad för sig och manuella ändringar går att göra innan rutten godkänns. Denna rutt presenteras för föraren och är optimerad för tid och bränslebesparing.

Datainsamling

Tid, sträcka, händelser m.m. loggas och sammanställs för att kunna följa upp eventuella incidenter. Körväg loggas och lagras för att komplettera kartunderlag som ej är tillfredsställande idag. Detta för att optimera algoritmen.

Levfinder utvecklar ett komplett system för alla involverade i slutleveransen. Vårt mål är att skapa en så bra motagarupplevelse som möjligt.

Via en länk i ett SMS kan kunden se positionen på leverans-fordonet och antalet stopp som är kvar samt en estimerad leveranstid. Genom en app får föraren en optimerad körrutt för minsta bränslekonsumtion och tidsåtgång. Denna uppdateras efter rådande trafikförhållanden och förseningar. på vår plattform presenteras koordinatorn med optimerade adresser att leverera till på en utkörning. Live-positioneringen på fordonet gör också att koordinatorn enkelt kan svara på frågor om var leveransen befinner sig.

Hitta oss

Ranängsgatan 10
422 46 Göteborg

Ring oss

Christoffer Carlsson
+46 737 77 00 99
info@levfinder.se

Villkor
Integritetspolicy
Dataskydd

© 2018 Levfinder